Inlägg

Vad är P2P investeringar?

Begreppet P2P (peer to peer) , eller det försvenskade person till person, härleder till att det handlar om att personer och företag lånar pengar av varandra. Detta sköts av en plattform som matchar långivare och låntagare. En del plattformar kan man sköta allt manuellt. En del har automatiska funktioner. Eftersom plattformarna är nätoperade kan de skära på kostnaderna vilket gynnar både långivare som låntagare. Samtidigt erbjuds låntagaren mycket bättre ränta än den man kan få genom att sätta in pengar på banken. I en del exempel upp till 20 %, men oftare ligger det runt 10 %.  Långivaren i sin tur kan få bättre lånevillkor. Smidigare hantering samt lägre ränta kontra säkerheten man ger än om man skulle gå till en vanlig bank. P2P lån kan även på engelska ibland kallas crowdlending . P2P lån kan vara utan säkerhet men också följa med säkerhet av olika slag t.ex. pant i fastighet eller företagshypotek. På P2P-plattformen Mintos nedan t.ex. har en del lån återköpsgaranti. D.v.s.

Risker med P2P investeringar

P2P investeringar medför risker. Ofta säger man att ju högre avkastning, desto större risk även om det inte alltid stämmer. Det första man tänker på är kreditförluster. När det gäller P2P är det oftast du som investerar som står för risken om någon inte betalar. Det är företaget eller deras samarbetspartners som ansvarar för att driva in lånet, men om en förlust konstateras så tas pengarna från dig som lånat ut. Den största risken för den som investerar i P2P är alltså att pengarna hamnar i dåliga lån. Alltså lån som det tar lång tid innan de betalas tillbaka. Det påverkar självklart din avkastning som investerare eftersom din avkastning i slutänden är beroende av hur snabbt pengarna omsätts varje år. Välj därför bara att investera i lån som du är bekväm med. Tänk också på att diversifiera rikligt. Genom att diversifiera och inte bara exponera dig mot en eller få låntagare eliminerar du en hel del kreditrisk.